Asmenys, grįžę iš užsienio, privalo:

 

užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ir turėti užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą).

 

turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą ar laboratorinio tyrimo atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui; (šalių sąrašas http://tiny.lt/8fbfaxr) 

 

Visiems asmenims, atvykstantiems ar grįžtantiems į Lietuvą iš paveiktomis laikomų šalių, privaloma 14 dienų izoliacija (yra galimybė sutrumptinti izoliaciją savo lėšomis 10 izoliacijos dieną atlikus COVID-19 (koronaviruso) tyrimą).

 

SVARBU!

Persirgusiems COVID-19 ar vakcinuotiems pagal pilną vakcinacijos schemą testuotis ir izoliuotis nereikia, jeigu yra gydymo įstaigos pažyma ar skiepijimų sertifikatas (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų k.) apie persirgimą 90 dienų laikotarpiu iki atvykimo arba atliktą vakcinaciją.