Būtina perskaityti

Būtina perskaityti(toliau pateiktas tekstas sudaro Bendrųjų dalyvavimo sąlygų priedą)

KELIONĖS AUTOBUSU

Pirmos 4 vietos, įrengtos autobuso priekio antroje eilėje iš abiejų autobuso pusių, parduodamos užsakymų pateikimo eilės tvarka už papildomą mokestį. Pirmoji sėdimų vietų eilė yra skirta kelionę vykdantiems asmenims. Kitas vietas paskirsto kompiuterio programa užsakymų pateikimo eilės tvarka. Tam tikrais atvejais leidžiama „rezervuoti“ pasirinktas vietas autobuse, tačiau ši galimybė yra suteikta tik specialius poreikius turintiems asmenims, pvz., neįgaliems asmenims arba nėščioms moterims.
Rūpindamiesi turistų, turinčių viršsvorio, saugumu bei jų psichologiniu ir fiziniu komfortu informuojame apie jiems suteiktą galimybę įsigyti papildomą vietą autobuse perkant apžvalginę ekskursiją. Papildomos vietos autobuse kaina sudaro 70 proc. visos ekskursijos kainos. Tikslių papildomos vietos autobuse kainų teiraukitės „Rainbow Tours“ kelionių pasiūlymus parduodančiose agentūrose.

Autobusai. „Rainbow Tours“ nuomojasi autobusus iš specializuotų transporto įmonių. Kiekvienas autobusas, išvykstantis į mūsų biuro rengiamas keliones, būna specialiai pažymėtas – už priekinio stiklo pamatysite informacinę lentelę, paprastai su „Rainbow Tours“ logotipu. Todėl tikrai lengvai atpažinsite mūsų transporto priemonę.
Persėdimai. Dažnai vietiniais maršrutais turistai vežami kitomis nei tikslinis autobusas transporto priemonėmis (pvz., mikroautobusais, taksi, lengvaisiais automobiliais ir kitais autobusais), todėl galimi persėdimai viename iš miestų, į kurį atvyksta keli autobusai.
Autobusų tualetai. Dėl ribotos autobusų talpos tai yra „avariniai“ tualetai, todėl prašome per dažnai jais nesinaudoti. Fiziologiniams poreikiams patenkinti autobusas sustoja maždaug kas 4 val. tose vietose, kur galite pasinaudoti tualetu (dažnai jis būna mokamas).
Saugumo reikalavimų laikymasis. Autobusui važiuojant, patartina nevaikščioti, kadangi staigus stabdymas gali sukelti rimtų kūno sužalojamų. Be to, atsargiai išlipkite iš autobuso, ypač jei autobusas dėl tam tikrų priežasčių sustoja važiuojamojoje kelio dalyje. Draudžiama išlipti iš autobuso jam sustojus autostradoje arba tunelyje.

KELIONĖS LĖKTUVU

Lėktuvai. „Rainbow Tours“ naudojasi įvairių oro linijų paslaugomis (vykdo reguliariuosius, užsakomuosius ir pigių oro linijų skrydžius) siūlydama patikrintų ir pripažintų oro vežėjų ekonomine klase vykdomus skrydžius. Tam tikrų kelionių metu yra galimybė (už papildomą mokestį) įsigyti skrydį kita – aukštesne klase. Išsamesnę informaciją rasite organizuotos turistinės kelionės aprašyme. Lėktuvai paprastai yra „Boeing“, „Aerobus“ ir „McDonell Douglas“, skirti vidutiniams (3–5 tūkst. km) atstumams arba ilgiems nuotoliams skrendant į egzotinius kraštus (pvz., į Karibus, Tailandą ir t. t.).
Maitinimas. Šiuo metu oro linijos (ypač pigių ir užsakomųjų skydžių metu) visai nemaitina keleivių arba patiekia kuklius užkandžius (sumuštinius ir gėrimus arba vaisius). Jeigu lėktuve maitinimas nenumatytas, skrydžio metu galite įsigyti sumuštinių, o kartais – ir karštųjų patiekalų lėktuvo bare, kuriame aptarnauja stiuardesės. Tikslesnę informaciją apie patiekalus ir jų kainas gausite lėktuve.
Aptarnavimas. Užsienio oro linijų aptarnaujantis personalas (stiuardesės ir pilotai) nekalba lenkų kalba, tačiau visada galima susikalbėti anglų kalba.
Reguliariųjų / užsakomųjų skrydžių atidėjimas, skrydžių laikų keitimas. Tokios situacijos atsiranda dažnai padidėjus keleivių srautams ir paprastai dėl oro sąlygų arba kitų nesklandumų, kuriems Biuras negali turėti įtakos (darbuotojų streikų, techninių gedimų, vietinių lėktuvų pakilimą ir nusileidimą reglamentuojančių teisės aktų, saugumo taisyklių sugriežtinimo ir pan.). Tikimės Jūsų supratimo – mūsų darbuotojai ir vietiniai atstovai visada stengsis Jums padėti.
Kompensavimo ir pagalbos teikimo tvarką reglamentuoja 2004 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarnybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju ir Lenkijos aviacijos įstatymas.
Bagažo praradimas arba sugadinimas. Tokius atvejus reglamentuoja tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos, kurių šalis yra Lenkija, t. y. 1929 m. Varšuvos konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo ir 1961 m. Konvencija, papildanti Varšuvos konvenciją, dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, kuriuos atlieka kitas nei sutartyje nurodytas vežėjas, unifikavimo bei 1999 m. Monrealio konvencija. Dėl skrydžio metu prarasto ar sugadinto bagažo keleivis turi nedelsdamas kreiptis į oro uosto aptarnaujantį personalą ir gauti iš jo padarytą žalą patvirtinantį dokumentą, t. y. PIR formą. PIR formą kartu su originaliomis bagažo juostelėmis, įlaipinimo kortele ir kitais dokumentais, patvirtinančiais patirtos žalos faktą ir jos dydį, reikia pridėti prie pretenzijos. Ši pretenzija turi būti pateikta (perduota arba išsiųsta) vežėjui nedelsiant nustačius žalą, bet ne daugiau kaip per 7 dienas nuo bagažo atsiėmimo dienos, ir vėluojant pristatyti bagažą – ne daugiau kaip per 21 dieną nuo bagažo atsiėmimo dienos.

BAGAŽAS

Į kelionę lėktuvu keleivis gali pasiimti ne daugiau kaip 5 kg rankinį bagažą ir vieną registruojamą bagažą, kurio svoris yra nuo 15 iki 20 kg (priklausomai nuo oro linijos). Už kiekvieną papildomą bagažą reikia sumokėti papildomą mokestį oro uoste pagal atitinkamo vežėjo nustatytus įkainius (ši taisyklė taikoma, pavyzdžiui, banglentėms, sulankstomiems dviračiams, golfo, slidinėjimo ar nardymo įrangai (balionai turi būti tušti). Vežėjas gali priimti papildomą bagažą tik tuo atveju, jei bagažo skyriuje yra laisvos vietos.
Vykstant į kelionę autobusu bagažų skaičius ribojamas iki vieno lagamino arba vieno kelioninio krepšio (ne daugiau kaip 20 kg) ir nedidelio rankinio bagažo, o vykstant slidinėti vienam asmeniui leidžiama papildomai pasiimti vieną slidžių ir slidinėjimo batų porą arba vieną snieglentę (būtinai su dėklu ir tik su slidinėjimo įranga (prašome nedėti kitų daiktų). Kelionių (pervežimų) autobusu atveju negalima sumokėti papildomo mokesčio už papildomą bagažą. Šiuo atveju aptarnaujantis personalas gali atsisakyti priimti papildomą lagaminą ar krepšį. Siekiant išvengti suklydimo atsiimant bagažą, patartina pažymėti į autobuso bagažinę atiduodamą bagažą taip, kad savininkas galėtų lengvai jį atpažinti.

BIURO ATSTOVAI KELIONIŲ VIETOSE

Kelionių vadovas ir gidas yra du skirtingi asmenys. Kelionių vadovas – tai asmuo, kuris kelionių organizatoriaus vardu lydi ir globoja turistus kelionėje, rūpinasi, kad jiems būtų suteiktos reikiamos paslaugos, ir suteikia pagrindinę informaciją apie lankomą šalį ir vietą, nurodo lankytinas vietas, priima pretenzijas dėl pažeidimų. Tačiau jis neturi teisės vesti ekskursijų muziejuose ir pan. Ekskursijas veda vietiniai gidai (dažnai už papildomą mokestį), turintys daugiau žinių apie savo miestą ir baigę atitinkamus mokymus. Vietiniai gidai turi leidimą užsiimti šia veikla, išduotą šalies, kurioje dirba, kompetentingos institucijos.
Kelionių vadovas rūpinasi turistų grupe tiek, kiek reikia kelionei įvykdyti (atkreipkite dėmesį, kad kelionės lėktuvu ir autobusu (ypač važiuojant per šalies teritoriją) metu vadovas ne visada vyksta su grupe, o pasitinka ją vietoje.
Kelionių organizatoriaus vietinis atstovas – tai asmuo, kuris būna kelionės vietoje visą sezoną ir atsako už techninius kelionės organizavimo klausimus, turistų apgyvendinimą, pervežimą, informacinius susitikimus ir tarpininkavimą parduodant pasirenkamąsias ekskursijas. Tačiau jis ne visada galės būti su Jumis pervežimų ir pasirenkamųjų ekskursijų metu. Atkreipkite dėmesį, kad atstovas neprivalo gyventi tame pačiame viešbutyje, kuriame apsistosite Jūs, tačiau jis reguliariai budės jame (paprastai 2–3 kartus per savaitę), tuomet galėsite kreiptis į jį, o susiklosčius avarinėms situacijoms – jo nurodytu telefono numeriu (arba „Rainbow Tours“ vietinio partnerio numeriu). Informacija apie kelionių organizatoriaus vietinių arba Biuro atstovų telefono numerius gausite prie „Rainbow Tours“ registracijos stalo oro uoste išvykimo metu arba iš kelionių vadovo prieš išvykstant autobusui.
Be to, kelionės metu galite susisiekti ir su kitais mūsų atstovais, kurie siunčiami rūpintis mūsų Klientais. Tai gali būti vietiniai kelionių vadovai, autobusų vairuotojai, partneriai, oro linijų, viešbučių ir kitų organizacijų, su kuriomis „Rainbow Tours“ bendradarbiauja teikdama turizmo paslaugas, personalas. Visi jie yra tinkamai parengti atlikti jiems pavestas užduotis.
Kelionių vadovai ir kelionių organizatoriaus vietiniai atstovai atsako už tinkamą ir saugų organizuotos turistinės kelionės įvykdymą. Dalyvis privalo griežtai laikytis kelionių organizatoriaus darbuotojų (kelionių vadovų, gidų, vietinių atstovų, važiuojant autobusu ar skrendant lėktuvu – vairuotojų arba oro linijų personalo) nurodymų. Priešingu atveju Dalyviui gali kilti rimtų padarinių.

„TOUR GUIDE“ SISTEMA

Tai belaidė, elektroninė sistema, skirta grupinėms ekskursijoms vesti ir naudojama kai kurių mūsų rengiamų ekskursijų metu. Ekskursijos metu gausite nedidelį atskirą imtuvą ir ausines. Kelionių vadovas/gidas naudojasi siųstuvu ir mikrofonu, kad informacija pasiektų kiekvieną ekskursijos Dalyvį. Sistema naudojama pasivaikščiojimų mieste metu ir lankantis įvairiuose objektuose (pilyse, rūmuose, bažnyčiose, muziejuose). Kad sistema tinkamai veiktų visos organizuotos turistinės kelionės metu, pasibaigus ekskursijai išjunkite imtuvą. Dalyvis, praradęs arba sugadinęs imtuvą, turi atlyginti jo vertę (50 PLN).

SUSIRINKIMAS

Prašome griežtai laikytis kataloge nurodyto susirinkimo laiko ir vietos (kelionių autobusu atveju reikia atvykti prieš 0,5 val. iki išvykimo, skrendant lėktuvu – prieš 2 val. iki skrydžio). Atsiminkite, kad kelionių organizatorius turi laiku ir pagal planą įvykdyti programą, todėl neprivalo laukti vėluojančio dalyvio. Dalyvis, laiku neatvykęs į susirinkimo vietą, greičiausiai neišvyks į organizuotą turistinę kelionę su grupe, ir norėdamas prisijungti prie grupės organizuotos turistinės kelionės metu, turi pats padengti atvykimo į susirinkimo su grupe vietą išlaidas.
Taip pat negalima patiems keisti įsėdimo/išskridimo vietos į kitą stotelę arba oro uostą, nenurodytą sutartyje, net jei programoje ar tvarkaraštyje nurodyta, kad autobusas važiuos per kitas stoteles. Norėdamas pakeisti įsėdimo ar išskridimo vietą (nurodytą BDS 14 punkte), Dalyvis privalo ją suderinti su „Rainbow Tours“, priešingu atveju jam nebus užtikrinta vieta transporto priemonėje ir (arba) nebus grąžinti už vežimo/skraidinimo paslaugas sumokėti pinigai.

ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS TRUKMĖ – DIENŲ SKAIČIUS

Kelionių programose nurodomas dienų skaičius nuo išvažiavimo/išskridimo iš šalies iki grįžimo į ją dienos. Tai reiškia, kad nuvykimo ir parvykimo (autobusu arba lėktuvu) laikas yra įskaičiuotas į organizuotos turistinės kelionės laiką. Turėkite omenyje, kad nuvykimui ir parvykimui paprastai yra skirta pirmoji ir paskutinė organizuotos turistinės kelionės diena, o skrydžių ir autobusų tvarkaraščius galite pasižiūrėti kataloge ir mūsų interneto svetainėje www.rozklady.rainbowtours.pl.

VIETOJE MOKAMI PAPILDOMI MOKESČIAI

Didžioji dalis su Jūsų kelione susijusių mokesčių sumokama agentūroje, kurioje perkate kelionę, tačiau dalį mokesčių turistas turi sumokėti vietoje pats. Dažniausiai tai yra (jei pasiūlyme nenurodyta kitaip): bilietai į lankomus objektus, įsigyjami iš gido (arba turistinių objektų kasose), mokėjimai už pasirenkamąsias ekskursijas, už kurias mokama vietoje, pvz., kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, turisto rinkliava ir kiti mokesčiai, tokie kaip viešbučio kambario paskutinio tvarkymo mokestis ar depozitas). Dažniausiai apie juos turistas įspėjamas skiltyje „Paslaugos“: „Į kainą neįskaičiuota ...“ arba viešbučio aprašyme, arba ekskursijų programoje, nurodant vienam asmeniui taikomą mokesčio dydį. Taip pat atsiminkite, kad atsisakius sumokėti papildomą mokestį, pavyzdžiui, viešbučio savininkas gali atsisakyti Jus apgyvendinti arba toliau teikti paslaugas.

KATALOGE PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE PAPILDOMUS MOKESČIUS

Turistų patogumui viešbučių aprašymuose pateikiama informacija apie papildomus mokesčius (mokestis už internetą, paplūdimio gultus, skėčius, rankšluosčius ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad kainos yra apytikslės, galiojusios katalogo išleidimo metu.

VIETOJE ORGANIZUOJAMOS EKSKURSIJOS (PASIRENKAMOSIOS)

Tai yra ekskursijos, kurias vietoje organizuoja „Rainbow Tours“ arba vietinės agentūros – „Rainbow Tours“ partneriai. Jei ekskursija (pasirenkamoji) įsigyjama vietoje, kelionių vadovai arba kelionių organizatoriaus vietiniai atstovai tik tarpininkauja sudarant sutartį su užsienio agentūra. Tai gali būti išvykos autobusu, trasos, ekskursijos pėsčiomis ir t. t. Šių ekskursijų sąrašą ir jų apytiksles kainas rasite pasiūlymų aprašymuose. Kainos gali keistis priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir vietinių kelionių agentūrų, organizuojančių šias ekskursijas. Paprastai vietoje organizuojamos ekskursijos (pasirenkamosios) rengiamos, kai susirenka ne mažiau kaip 25 norinčiųjų. Nesusirinkus mažiausiam turistų skaičiui, vietoje organizuojama ekskursija (pasirenkamoji) gali neįvykti.

APGYVENDINIMAS

Kadangi įvairiose šalyse viešbučiai klasifikuojami skirtingai, pagal kiekvienoje šalyje nustatytus vietinius standartus, „Rainbow Tours“ kataloge įvedė savo viešbučių klasifikavimą (pagal „žvaigždutes“). Kiekviename viešbučio pasiūlyme yra nurodyta jo oficiali kategorija (suteikiama pagal vietinius teisės aktus) ir „Rainbow Tours“ suteikta kategorija (išreikšta „žvaigždutėmis“). Atitinkamas žvaigždučių skaičius suteikiamas viešbučiui remiantis subjektyvia kelionių organizatoriaus nuomone, sudaryta įvertinus šiuos kriterijus: viešbučio infrastruktūrą (baseinų, žaidimų aikštelių, sporto aikštelių skaičių); kambarių įrengimą ir dizainą; viešbučio įsikūrimo vietą; vaizdą, atsiveriantį iš viešbučio/kambario lango; pramoginius renginius; tiekiamo maisto kokybę; aptarnavimo lygį ir mūsų Klientų atsiliepimus.
Pliusas (+) rodo, kad teikiamos paslaugos yra aukštesnės klasės nei standartinė – apie tai rašome skiltyje „mūsų nuomone“ prie viešbučio aprašymo. Šis klasifikavimas gali nesutapti su oficialiu klasifikavimu, taikomu atitinkamoje šalyje; vietinė viešbučio kategorija nurodoma jo aprašyme.
Kataloguose ir kitoje reklaminėje medžiagoje pateiktos nuotraukos yra pavyzdinės. Tai reiškia, kad ne kiekvienas atitinkamo viešbučio kambarys atrodo taip, kaip pavaizduotas katalogo nuotraukose.
Atskirų viešbučių aprašymuose nurodytą kambarį sudaro miegamasis, vonios kambarys ir kartais – balkonas.
Kai kurių apartamentų (ypač Graikijoje ir Kroatijoje) valymas (ir valymo priemonių pirkimas) atliekamas savarankiškai.
Viešbučiai gali nustatyti savo naudojimosi vandens kalneliais taisykles (amžiaus/ūgio apribojimus).
Dauguma viešbučių apgyvendina svečius atvykimo dieną nuo 14.00 val. ir prašo atlaisvinti kambarį išvykimo dieną iki 10.00 val. (nuo šio laiko svečiui nebeteikiamos viešbučio paslaugos), todėl apgyvendinimo viešbutyje diena nesutampa su įprasta 24 val. para. Išsiregistravus iš viešbučio, kelionių vadovas visada padės Jums pasirūpinti Jūsų bagažo saugumu iki išvykimo laiko.
Savarankiškos kelionės metu reikia laikytis kataloge nurodyto atvykimo į viešbutį laiko. Jei vėluosite atvykti į viešbutį (t. y. pasibaigus registratūros darbo laikui – iki 8.00 arba po 18.00 val.), apie tai praneškite registratūrai telefonu, be to, už kambario rakto išdavimą ne darbo valandomis gali būti taikomas papildomas 50 EUR mokestis už vieną kambarį. Dėmesio! Savarankiškos kelionės pasiūlymo atveju studijoje ar apartamentuose gyvenančių žmonių skaičius negali viršyti sutartyje nurodyto svečių skaičiaus.

MAITINIMAS

Turistų maitinimas skiriasi pagal atskirus pasiūlymus. Apartamentai ir studijos (su virtuve) paprastai nesiūlo maitinimo, todėl juo turi pasirūpinti patys turistai.
Pusryčiai. Lengvi pusryčiai – tai kuklus patiekalų pasirinkimas, kurį paprastai sudaro bandelė, varškė, kiaušiniai arba džemas (retai – mėsos gaminiai), kava arba arbata. Išplėstiniai lengvi pusryčiai – tai iš aukščiau nurodytų produktų susidedantys pusryčiai, paprastai papildomi mėsos gaminiais arba jogurtais ir sultimis. „Švediškasis stalas“ – tai šiek tiek didesnis maisto pasirinkimas, tačiau jis priklauso nuo viešbučio standarto. Kartais asortimentu nelabai skiriasi nuo išplėstinių lengvų pusryčių, skiriasi tik serviravimas. Atkreipiame dėmesį, kad iš restorano draudžiama išsinešti maistą. Aptarnaujantis personalas nepalankiai į tai žiūri. Geriau kelis kartus nueiti prie „švediškojo stalo“ pasiimti maisto negu palikti maistą lėkštėje ar išsinešti iš restorano.
Vakarienė (vėlyvieji pietūs). Susideda iš karštų patiekalų, patiekiamų vakarienės metu, dažniausiai – iš dviejų patiekalų. Kai kuriuose pasiūlymuose yra įskaičiuoti į kainą, kituose galima užsisakyti už papildomą mokestį. Jei negalima užsisakyti už papildomą mokestį, tai reiškia, kad neorganizuojame vėlyvųjų pietų. Tačiau tai nereiškia, kad turistas negalės pavalgyti. Apžvalginių ekskursijų metu kelionių vadovas suteikia laisvo laiko, taip pat rekomenduoja netoli esančius restoranus. Vėlyvieji pietūs gali būti organizuojami viešbučio restorane ir mieste.
Paprastai pirmasis turistams priklausantis maitinimas yra vakarienė (arba vėlyvieji pietūs) atvykimo dieną ir paskutinis – pusryčiai išvykimo dieną (jei pasiūlyme nenurodyta kitaip).
Gėrimai. Per pusryčius patiekiami gėrimai (kava, arbata, gaivieji gėrimai) yra įskaičiuoti į kainą. Vakarienės metu už gėrimus paprastai reikia papildomai sumokėti, jei pasiūlyme nenurodyta kitaip.
Atsiminkite, kad pasiūlyme nurodytos maitinimo valandos yra apytikslės, kadangi galiojo mūsų katalogo išleidimo metu.

PAVIENIUI KELIAUJANTYS ASMENYS

Pavieniui keliaujantys asmenys, norintys išvengti priemokos už vienvietį kambarį, gali paprašyti kelionių organizatoriaus apgyvendinti juos dviviečiame arba triviečiame kambaryje (Dėmesio! Kai kuriuose viešbučiuose yra tik dviviečiai kambariai su pristatoma lova), tačiau dėl objektyvių priežasčių Biuras negali to užtikrinti. Šiuo atveju Dalyvis privalo sumokėti priemoką už vienvietį kambarį (jei pasiūlyme nenurodyta kitaip). Informacija apie galimą priemoką pateikiama ne daugiau kaip prieš 7 dienas iki išvykimo dienos.

PRISTATOMA LOVA

Dažniausiai tai būna sulankstoma lova arba mažesnė lova. Reikia turėti omenyje, kad pastačius papildomą lovą, sumažėja vietos kambaryje. Kartais kai kuriuose viešbučiuose triviečiais kambariais laikomi dviviečiai kambariai su pristatoma lova (paprastai – turistiniuose viešbučiuose, pažymėtuose **–***). Kataloge pristatomoms lovoms numatytos nuolaidos nebūtinai turi būti taikomos pasiūlymams su nuolaida (ypač „paskutinės minutės“ pasiūlymams).

ORO KONDICIONAVIMAS

Autobusai. Autobusuose tai gali būti įprastas oro kondicionierius arba turboventiliatorius. Ir vienas, ir kitas palaiko tinkamą temperatūrą autobuso salone ir užtikrina komfortą kelionės metu, tačiau per didžiausius karščius (liepos–rugpjūčio mėnesiais), ypač pietinėse šalyse, kai kuriems asmenims gali nepakakti autobuse įrengto oro kondicionavimo.
Viešbučiai. Viešbučiuose įjungiamas centrinis oro kondicionavimas (dažnai su galimybe reguliuoti pagal individualius poreikius), o kambariuose yra įrengti atskiri įrenginiai, kurie vėsina tik tą kambarį. Dažnai už oro kondicionavimą viešbutyje reikia sumokėti papildomą mokestį (šį reikalavimą nurodome viešbučių aprašymuose). Be to, reikia atsiminti, kad oro kondicionieriai paprastai įjungiami sezono metu (tik didžiausių karščių mėnesiais), o dieną gali veikti tik administracijos nustatytomis valandomis.

PAPLŪDIMIAI IR POILSIO ĮRANGA

Dauguma paplūdimių yra viešai prieinami ir nemokami, tačiau dažniausiai reikia sumokėti už skėčius ir gultus. Prie paplūdimių paprastai yra įrengti vandens sporto įrangos nuomos punktai, banglenčių sporto ir nardymo mokyklos, veikia kavinės, barai ir pan. Reikia turėti omenyje, kad smėlio paplūdimys nereiškia ilgo ir plataus paplūdimio su baltu smėliu, kuris, pavyzdžiui, yra Leboje. Be to, įvairiose šalyse paplūdimiai yra skirtingi – pavyzdžiui, geltono stambaus smėlio (dažniausiai – Graikijoje), tamsiai pilko smėlio (dažniausiai – Ispanijoje) arba žvyro (dažniausiai – Kroatijoje) ir net akmenuotų ar uolėtų (Žydrasis Krantas, Malta) paplūdimių. Informacija apie paplūdimius pateikiama viešbučių arba poilsio vietovių aprašymuose.

KURORTAI

Dauguma vietovių, į kurias rengiame keliones, yra ypač patrauklios turistams, todėl jose apsilanko tūkstančiai turistų (ypač sezono metu). Kai kuriuose kurortuose naktinis gyvenimas tęsiasi iki ryto, būna gana triukšminga. Gali pasitaikyti smulkių vagysčių, todėl rekomenduojame grynuosius pinigus, dokumentus ir kitus vertingus daiktus palikti seifuose (nemokamai arba už nedidelį mokestį), kurie yra įtraukti į mūsų pateikiamus daugelių viešbučių pasiūlymus (išsami informacija pateikiama atskirų viešbučių aprašymuose). Paprastai šios vietovės yra nuolat modernizuojamos ir į jas investuojama daug lėšų. Todėl nenustebkite, jei ryte pabusite nuo triukšmo, sklindančio iš šalia vykstančios naujo viešbučio statybos, arba dar blogiau – iš paties viešbučio, dviem aukštais žemiau, kur vyksta remonto darbai. Tačiau šie darbai atliekami tik dienos metu ir darbo dienomis, todėl neturi Jums trukdyti. Pietinėse šalyse, ypač salose, gali pasitaikyti trumpalaikių vandens ar elektros tiekimo sutrikimų.

DRAUDIMAS

„Rainbow Tours“ klientai draudžiami draudimo įmonėje „TU Europa S. A.“ pagal draudimo sutartį Nr. 2/Z/2008, draudimo poliso Nr. RBT2/Z/08, Standartiniu draudimu. Prašome susipažinti su „Rainbow Tours S. A.“ klientų draudimo bendrosiomis sąlygomis, kurias rasite „Rainbow Tours“ kelionių pardavimo agentų biuruose ir interneto svetainėje https://r.pl. Draudimas, kuriuo Dalyvius draudžia „Rainbow Tours“, yra standartinis, todėl Dalyvis turi pagalvoti apie papildomos draudimo apsaugos įsigijimą esant būtinybei (pvz., asmenys, kurie kelionės metu užsiima mėgėjišku sportu – apie draudimo paketą „SPORTAS“ arba asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis – apie draudimo paketą „REKOMENDUOJAMASIS“, „REKOMENDUOJAMASIS PLIUS“ arba „GERIAUSIAS“).

STANDARTINIS draudimo variantas – šį draudimo paketą sudaro:

  • Gydymo ir repatriacijos išlaidų draudimas (GI) – tai draudimas, padengiantis išlaidas, patirtas staiga susirgus arba įvykus nelaimingam atsitikimui, t. y. medicininių tyrimų, vaistų ir tvarsliavos, gydymo ligoninėje, stomatologinių paslaugų išlaidas, kurios negali viršyti 500 PLN, taip pat nuvežimo į ligoninę ir repatriacijos į Lenkiją išlaidas. GI draudimo suma sudaro 60 000 PLN. Draudikas neprisiima atsakomybės, jei draudiminis įvykis įvyko dėl Dalyvio lėtinės ar psichinės ligos, epidemijos, Dalyvio padaryto nusikaltimo, apsvaigimo nuo svaiginančių medžiagų, žalos, patirtos užsiimant padidintos rizikos, ekstremaliojo ir lenktyniavimo sporto šaka, aktyvaus dalyvavimo kariniuose veiksmuose ir teroristiniuose išpuoliuose.
  • Tropinių ligų draudimas (TL) – tai standartinis draudimas, padengiantis gydymo išlaidas susirgus tropinėmis ligomis, jei Apdraustasis prieš išvykdamas į kelionę pasiskiepijo vakcinomis nuo ligų, nuo kurių pagal kompetentingų institucijų nurodymus privaloma pasiskiepyti vykstant į atitinkamą šalį. Tropinėmis ligomis laikomos ligos, kurias sukelia patogeniniai organizmai, būdingi subtropikų ir pusiaujo juostoms.
  • Gelbėjimo išlaidų draudimas (GI) – ne daugiau kaip 10 000 PLN.
  • Pagalbos kelionėje draudimas – tai draudimas, padengiantis lydinčio asmens arba lydėti iškviesto asmens kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, vaistų pristatymo organizavimo, Apdraustojo apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas gydymo laikotarpiu.
  • Nelaimingų atsitikimų draudimas (NA) – tai draudimas, užtikrinantis kompensacijos išmokėjimą ilgalaikio sveikatos sutrikdymo arba mirties atveju. NA draudimo suma už 100 proc. sveikatos sutrikdymą sudaro 5 000 PLN ir kompensacija mirties atveju – 2 500 PLN.
  • Bagažo draudimas (B) – tai draudimas, užtikrinantis bagažo apsaugą jo praradimo arba sugadinimo atveju. Bagažo draudimo suma sudaro 500 PLN. Draudimas netaikomas praradus arba sugadinus vien lagaminą, kelioninę skrynią ar kitą daiktadėžę, kurioje vežamas bagažas. Taip pat draudimo apsauga neapima grynųjų pinigų, vertybinių popierių, mokėjimo kortelių, juvelyrinių dirbinių, meno kūrinių, nešiojamosios elektroninės įrangos, kurios apdraustasis tiesiogiai neprižiūri, mobiliųjų telefonų, automobilių reikmenų, sporto įrangos.
  • ,,REKOMENDUOJAMASIS“ DRAUDIMAS: apima visas pirmiau išvardytas rizikas, tačiau draudimo sumos yra padidinamos: GI – iki 260 000 PLN, NA ilgalaikio sveikatos sutrikdymo atveju – iki 15 000 PLN, NA mirties atveju – iki 7 500 PLN, B – iki 1 500 PLN. Be to, šis variantas užtikrina apsaugą lėtinės ligos paūmėjimo atveju (GI ir NA), taip pat apima išlaidas, susijusias su vėluojančio bagažo pristatymu – iki 600 PLN, ir civilinės atsakomybės draudimą (CA) – iki 100 000 PLN.
  • ,,REKOMENDUOJAMASIS PLIUS“ DRAUDIMAS: apima visas ,,Standartinio“ draudimo paketo rizikas, tačiau visos ,,Standartiniame” ir „Rekomenduojamame“ draudimo pakete nustatytos draudimo sumos padidinamos: GI – iki 460 000 PLN, NA ilgalaikio sveikatos sutrikdymo atveju – iki 20 000 PLN, NA mirties atveju – iki 10 000 PLN, B – iki 2 000 PLN. Be to, šis variantas užtikrina apsaugą lėtinės ligos paūmėjimo atveju (GI ir NA), taip pat apima išlaidas, susijusias su vėluojančio bagažo pristatymu – 600 PLN, ir CA – 200 000 PLN.
  • ,,GERIAUSIAS“ DRAUDIMAS: apima visas pirmiau išvardytas ,,Standartinio“ draudimo paketo rizikas, tačiau draudimo sumos yra išskirtinai didelės (tokį draudimą rekomenduojame rinktis vykstantiems į JAV, Meksiką, Japoniją, Singapūrą arba kitas šalis, kur gydymo išlaidos yra ypač didelės). GI draudimo suma padidinama iki 860 000 PLN, NA ilgalaikio sveikatos sutrikdymo atveju – iki 35 000 PLN, NA mirties atveju – iki 17 500 PLN, B – iki 2 500 PLN. Be to, šis variantas užtikrina apsaugą lėtinės ligos paūmėjimo atveju (GI ir NA), taip pat apima išlaidas, susijusias su vėluojančio bagažo pristatymu – 600 PLN, ir CA – 400 000 PLN.
  • PAKETAS „SPORTAS“: užtikrina draudimo apsaugą užsiimant padidintos rizikos sveikatingumo sporto šakomis (GI ir NA): slidinėjimu, snieglenčių sportu, nardymu, vandens slidžių ir vandens motorolerių, burlenčių, banglenčių, plaukimo pripučiamaisiais plaustais, keturračių sportu, jodinėjimu, taip pat apdraudžiama sporto įranga iki 1 500 PLN bei žala, padaryta tretiesiems asmenims užsiimant šiomis sporto šakomis: iki 100 000 PLN materialinės žalos atveju ir 200 000 PLN žalos asmeniui atveju.

Kokius veiksmus reikia atlikti draudimo išmokai gauti?

Atsiradus ligos simptomams reikia nedelsiant kreiptis į draudimo įmonės „TU Europa S. A.“ Pagalbos centrą: tel. +48 22 568 98 28.
„TU Europa S. A.“ Pagalbos centras yra vienintelis įgaliotas organizuoti medicinos paslaugų suteikimą. Medicinos paslaugos teikiamos nemokamai tik tuo atveju, jei jas organizuoja „TU Europa S. A.“ Pagalbos centras.
Jei medicinos paslaugos organizuojamos kelionių vadovo ar kelionių organizatoriaus vietinio atstovo arba pačio susirgusio asmens, prašome apmokėti visas išlaidas ir grižus į Lenkiją kreiptis dėl išlaidų atlyginimo Kelionių draudimo sąlygose, taikomose „Rainbow Tours S. A.“ Klientams, numatyta tvarka ir terminais. Medicinos išlaidos atlyginamos pagal dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas.
Svarbu! Draudikas yra tiesiogiai atsakingas už kelionių draudimo išmokos išmokėjimą. „Rainbow Tours S. A.“ ir kitos agentūros netarpininkauja išmokant draudimo išmokas ir neturi įtakos draudiko sprendimui atsisakyti išmokėti draudimo išmoką.

100 PROC. ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS ATSISAKYMO ARBA NUTRAUKIMO IŠLAIDŲ DRAUDIMAS

Sumokėjęs papildomą draudimo įmoką, klientas gali susigrąžinti 100 proc. sumokėtų lėšų, jei atšaukia kelionę dėl svarbios priežasties, tokios kaip: ūmi liga, nelaimingas atsitikimas, artimo žmogaus mirtis, lėtinės ligos padariniai, žala, sukelta turtui dėl atsitiktinių įvykių, darbo netekimas, nėštumo komplikacijos, priešlaikinis gimdymas iki 32 nėštumo savaitės. Atsisakymo priežastis gali būti ir teroristinis išpuolis, įvykęs ne anksčiau kaip 30 dienų iki kelionės pradžios šalyje, kuri yra apdrausto asmens kelionės tikslas Europos teritorijoje, išskyrus Turkiją, jei teroristinis išpuolis įvyko ne didesniu kaip 250 km spinduliu iki apdraustojo kelionės tikslo ir jei „Rainbow Tours“ nepasiūlė jam kitos organizuotos turistinės kelionės į šalį, kurioje nebuvo teroristinių išpuolių. 100 proc. kelionės atsisakymo ar atšaukimo draudimą galima įsigyti sutarties sudarymo metu. Informacija apie galimybę įsigyti šį draudimą sudarius sutartį pateikiama Klientų aptarnavimo skyriuose ir Skambučių centre.

INFORMACIJA APIE MUITINES IR VIZAS

Lenkijos piliečiams, keliaujantiems į Europos Sąjungos šalis ir kai kurias ES nepriklausančias Pietryčių Europos šalis, nereikia turėti vizų ir pasų (pakanka turėti asmens tapatybės kortelę, galiojančią ne mažiau kaip 3 mėnesius nuo kelionės pabaigos datos). Keliaujant į visas kitas pasaulio šalis, įskaitant Rytų Europos šalis (Rusiją ir buvusias TSRS valstybes), būtina turėti pasą (paprastai jie turi galioti dar 6 mėnesius nuo kelionės pabaigos datos) ir dažnai vizas (informacija apie vizas pateikta kelionių aprašymuose). Vykstant į buvusias TSRS valstybes ir ES nepriklausančias šalis pasienio kontrolė būna griežtesnė. Vizos yra išduodamos paskirties šalies oro uoste arba jomis pasirūpina „Rainbow Tours“. Kitų šalių nei Lenkijos piliečiams gali būti taikomos kitos pasų ir vizų išdavimo taisyklės.
Praktiškai į kiekvieną šalį turistas gali vežtis daiktus, kurių skaičius ir paskirtis nereiškia jų išvežimo komerciniais tikslais. Paprastai galima įsivežti 200 vienetų cigarečių ir 0,5 l stiprių gėrimų ir 1 l vyno arba alaus.

ĮSPĖJIMAI KELIAUJANTIEMS

Visi įspėjimai keliaujantiems pateikiami URM interneto svetainėje https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych, taip pat http://www.pasienis.lt/ ir https://www.migracija.lt/.
Patartina nuolat pasidomėti URM pranešimais apie padėtį šalyje, į kurią ketinate keliauti prieš sudarant ir sudarius sutartį bei prieš išvykstant į kelionę. 

DRAUDIMAS ĮVEŽTI GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTUS

Dėl tam tikrų gyvūnų ligų įvežimo į ES šalis rizikos (ypač ne iš Europos šalių) griežtai teisinėmis priemonėmis ribojamas tam tikrų gyvūninės kilmės produktų (įskaitant maisto produktus) vežimas. Pažeidus teisinius draudimus, gali būti skiriama bauda arba pradėtas baudžiamasis procesas, o draudžiami produktai konfiskuojami ir sunaikinami atvykus į ES šalį. Iš kitų šalių į ES neleidžiama įvežti mėsos, pieno, medaus, mėsos ir pieno gaminių (kitokių negu pieno milteliai kūdikiams, kitas kūdikių maistas ir specialus maistas, skirtas gydymo tikslams). Išimtį sudaro kai kurios ne Europos Sąjungos valstybės, tokios kaip: Andora, Farerų salos, Grenlandija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, San Marinas ir Šveicarija; iš šių šalių galima įsivežti nedidelį šių produktų skaičių individualiam vartojimui.
Be to, itin griežti teisiniai draudimai taikomi egzotinių arba saugomų rūšių gyvūnų kilmės produktų įvežimui (draudžiama įvežti kriaukles, kaulus, plunksnas, odą ir t. t.) ir šių daiktų įvežimas paprastai yra visiškai uždraustas (už tai gali būti konfiskuojamas turtas, skiriama bauda ar net įkalinimo bausmė). Tokie pat griežti draudimai taikomi ir gyvų gyvūnų įvežimui.

INFORMACIJA APIE SVEIKATĄ

Šalys, į kurias „Rainbow Tours“ organizuoja keliones, laikomos saugiomis sveikatai (Europos ir Viduržemio jūros baseino šalys), todėl skiepytis neprivaloma nei apsaugos, nei profilaktikos tikslais. Kitais atvejais (vykstant į Azijos šalis, kai kurias Afrikos ir Karibų jūros regiono šalis) kelionių aprašymuose nurodomi išsamūs reikalavimai dėl sveikatos apsaugos (apie privalomus ar rekomenduojamus skiepus). Nepaisant to, į kurią šalį vykstate, nepamirškite laikytis įprastų sanitarijos taisyklių: plaukite rankas prieš valgį, taip pat daržoves ir vaisius, gerkite tik į butelius išpilstytą vandenį ir t. t.

PASO AR KITŲ DOKUMENTŲ PRARADIMAS

Kelionės dalyvis, kuriam pavagiami ar kuris kitaip praranda pasą arba kitus grįžimui į savo šalį reikalingus dokumentus, privalo apie tai pranešti vietiniam Biuro atstovui, kuris suteiks visą reikiamą informaciją ir pagalbą, bei kreiptis į artimiausią LR konsulatą arba ambasadą, esančią buvimo šalies teritorijoje. Konsulato pareigūnai privalo suteikti visokeriopą pagalbą (įskaitant teisinę ir finansinę) visiems LR piliečiams – jei šalyje nėra LR konsulinės įstaigos, šias funkcijas vykdo Europos Sąjungos šalių įstaigos.

VALIUTA

Dauguma Europos Sąjungos valstybių (t. y. Austrija, Vokietija, Italija, Prancūzija, Graikija, Portugalija, Belgija, Liuksemburgas, Suomija, Airija, Ispanija ir Nyderlandai) nuo 2002-01-01 naudojasi bendrąja valiuta – euru (EUR). Europos šalyse, neįsivedusiose euro, iki šiol naudojama nacionalinė valiuta (Didžioji Britanija, Švedija, Norvegija), kurią galima išsikeisti Lenkijos bankuose ir valiutos keityklose prieš išvykstant kelionę. Vykstant ne į Europos šalis (į Tunisą, Egiptą, Turkiją, Maroką, Kubą, Kubą, Dominiką ir t. t.) patartina vežtis JAV dolerius arba eurus, kuriuos galima išsikeisti vietiniuose bankuose ar valiutos keityklose atvykus į šalį arba pasienyje. Daugumoje šalių, į kurias vykstame atostogauti, galima atsiskaityti Lenkijoje išduotomis tarptautinei sistemai priklausančiomis „Visa“ ar „Master Card“ mokėjimo kortelėmis.

NEĮGALŪS ASMENYS

Organizatorius taiko 2006 m. liepos 5 d. Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru nuostatas https://eur-lex.europa.eu. Į kelionę besiruošiantys neįgalūs asmenys privalo pranešti Biurui prieš sudarydami su juo sutartį apie savo neįgalumo laipsnį ar kitus specialius poreikius. Biuras prieš sudarydamas sutartį informuoja apie galimybę patenkinti tam tikrus specialius poreikius. Biuras gali atsisakyti rezervuoti kelionę arba pasirašyti sutartį su neįgaliu ar ribotos judėsenos asmeniu:
- vykdydamas teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus arba saugumo reikalavimus, kuriuos nustatė vežėjui oro vežėjo pažymėjimą išdavusi:
- jei lėktuvo dydis ar jo durų angos plotis neleidžia saugiai gabenti neįgalaus ar ribotos judėsenos asmens;
- jei neįgalaus asmens ir ribotos judėsenos asmens nelydi kitas asmuo, galintis suteikti šiam asmeniui reikalingą pagalbą.
Rezervuoti kelionę arba pasirašyti sutartį atsisakęs Biuras apie atsisakymo priežastis nedelsdamas praneša neįgaliam ar ribotos judėsenos asmeniui. Suinteresuotam asmeniui pareikalavus, Biuras per 5 darbo dienas nurodo šias priežastis raštu. Be to, Biuras dės visas pastangas, kad galėtų pasiūlyti suinteresuotam asmeniui tinkamą alternatyvų sprendimą.

AMŽIAUS APRIBOJIMAS

Visų mūsų organizuojamų apžvalginių ekskursijų programa yra labai intensyvi, apima daug lankomų objektų, turistams tenka ilgai važiuoti arba eiti pėsčiomis, todėl patartume į tokias keliones nesivežti mažesnių kaip 5 metų vaikų. Jei abejojate, ar vaikui tiks Jūsų pasirinkta kelionė, pasikonsultuokite „Rainbow Tours S. A.“ keliones parduodančių agentūrų.

PRETENZIJOS

Nepavykus išspręsti ginčo su mumis prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 0140), Vilnius, el. p.tarnyba@vvat.lt, tel 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė https://www.vvtat.lt, taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr