Draudimas

Draudimas

„Rainbow Tours“ klientai draudžiami draudimo įmonėje „TU Europa S. A.“ pagal draudimo sutartį Nr. 2/Z/2008, draudimo poliso Nr. RBT2/Z/08, Standartiniu draudimu. Prašome susipažinti su „Rainbow Tours S. A.“ klientų draudimo bendrosiomis sąlygomis, kurias rasite „Rainbow Tours“ kelionių pardavimo agentų biuruose ir interneto svetainėje http://r.pl/. Draudimas, kuriuo Dalyvius draudžia „Rainbow Tours“, yra standartinis, todėl Dalyvis turi pagalvoti apie papildomos draudimo apsaugos įsigijimą esant būtinybei (pvz., asmenys, kurie kelionės metu užsiima mėgėjišku sportu – apie draudimo paketą „SPORTAS“ arba asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis – apie draudimo paketą „REKOMENDUOJAMASIS“, „REKOMENDUOJAMASIS PLIUS“ arba „GERIAUSIAS“).

STANDARTINIS draudimo variantas – šį draudimo paketą sudaro:
Gydymo ir repatriacijos išlaidų draudimas (GI) – tai draudimas, padengiantis išlaidas, patirtas staiga susirgus arba įvykus nelaimingam atsitikimui, t. y. medicininių tyrimų, vaistų ir tvarsliavos, gydymo ligoninėje, stomatologinių paslaugų išlaidas, kurios negali viršyti 500 PLN, taip pat nuvežimo į ligoninę ir repatriacijos į Lenkiją išlaidas. GI draudimo suma sudaro 60 000 PLN. Draudikas neprisiima atsakomybės, jei draudiminis įvykis įvyko dėl Dalyvio lėtinės ar psichinės ligos, epidemijos, Dalyvio padaryto nusikaltimo, apsvaigimo nuo svaiginančių medžiagų, žalos, patirtos užsiimant padidintos rizikos, ekstremaliojo ir lenktyniavimo sporto šaka, aktyvaus dalyvavimo kariniuose veiksmuose ir teroristiniuose išpuoliuose.
Tropinių ligų draudimas (TL) – tai standartinis draudimas, padengiantis gydymo išlaidas susirgus tropinėmis ligomis, jei Apdraustasis prieš išvykdamas į kelionę pasiskiepijo vakcinomis nuo ligų, nuo kurių pagal kompetentingų institucijų nurodymus privaloma pasiskiepyti vykstant į atitinkamą šalį. Tropinėmis ligomis laikomos ligos, kurias sukelia patogeniniai organizmai, būdingi subtropikų ir pusiaujo juostoms.
Gelbėjimo išlaidų draudimas (GI) – ne daugiau kaip 10 000 PLN.
Pagalbos kelionėje draudimas – tai draudimas, padengiantis lydinčio asmens arba lydėti iškviesto asmens kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, vaistų pristatymo organizavimo, Apdraustojo apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas gydymo laikotarpiu.
Nelaimingų atsitikimų draudimas (NA) – tai draudimas, užtikrinantis kompensacijos išmokėjimą ilgalaikio sveikatos sutrikdymo arba mirties atveju. NA draudimo suma už 100 proc. sveikatos sutrikdymą sudaro 5 000 PLN ir kompensacija mirties atveju – 2 500 PLN.
Bagažo draudimas (B) – tai draudimas, užtikrinantis bagažo apsaugą jo praradimo arba sugadinimo atveju. Bagažo draudimo suma sudaro 500 PLN. Draudimas netaikomas praradus arba sugadinus vien lagaminą, kelioninę skrynią ar kitą daiktadėžę, kurioje vežamas bagažas. Taip pat draudimo apsauga neapima grynųjų pinigų, vertybinių popierių, mokėjimo kortelių, juvelyrinių dirbinių, meno kūrinių, nešiojamosios elektroninės įrangos, kurios apdraustasis tiesiogiai neprižiūri, mobiliųjų telefonų, automobilių reikmenų, sporto įrangos.
,,REKOMENDUOJAMASIS“ DRAUDIMAS: apima visas pirmiau išvardytas rizikas, tačiau draudimo sumos yra padidinamos: GI – iki 260 000 PLN, NA ilgalaikio sveikatos sutrikdymo atveju – iki 15 000 PLN, NA mirties atveju – iki 7 500 PLN, B – iki 1 500 PLN. Be to, šis variantas užtikrina apsaugą lėtinės ligos paūmėjimo atveju (GI ir NA), taip pat apima išlaidas, susijusias su vėluojančio bagažo pristatymu – iki 600 PLN, ir civilinės atsakomybės draudimą (CA) – iki 100 000 PLN.
,,REKOMENDUOJAMASIS PLIUS“ DRAUDIMAS: apima visas ,,Standartinio“ draudimo paketo rizikas, tačiau visos ,,Standartiniame” ir „Rekomenduojamame“ draudimo pakete nustatytos draudimo sumos padidinamos: GI – iki 460 000 PLN, NA ilgalaikio sveikatos sutrikdymo atveju – iki 20 000 PLN, NA mirties atveju – iki 10 000 PLN, B – iki 2 000 PLN. Be to, šis variantas užtikrina apsaugą lėtinės ligos paūmėjimo atveju (GI ir NA), taip pat apima išlaidas, susijusias su vėluojančio bagažo pristatymu – 600 PLN, ir CA – 200 000 PLN.
,,GERIAUSIAS“ DRAUDIMAS: apima visas pirmiau išvardytas ,,Standartinio“ draudimo paketo rizikas, tačiau draudimo sumos yra išskirtinai didelės (tokį draudimą rekomenduojame rinktis vykstantiems į JAV, Meksiką, Japoniją, Singapūrą arba kitas šalis, kur gydymo išlaidos yra ypač didelės). GI draudimo suma padidinama iki 860 000 PLN, NA ilgalaikio sveikatos sutrikdymo atveju – iki 35 000 PLN, NA mirties atveju – iki 17 500 PLN, B – iki 2 500 PLN. Be to, šis variantas užtikrina apsaugą lėtinės ligos paūmėjimo atveju (GI ir NA), taip pat apima išlaidas, susijusias su vėluojančio bagažo pristatymu – 600 PLN, ir CA – 400 000 PLN.
PAKETAS „SPORTAS“: užtikrina draudimo apsaugą užsiimant padidintos rizikos sveikatingumo sporto šakomis (GI ir NA): slidinėjimu, snieglenčių sportu, nardymu, vandens slidžių ir vandens motorolerių, burlenčių, banglenčių, plaukimo pripučiamaisiais plaustais, keturračių sportu, jodinėjimu, taip pat apdraudžiama sporto įranga iki 1 500 PLN bei žala, padaryta tretiesiems asmenims užsiimant šiomis sporto šakomis: iki 100 000 PLN materialinės žalos atveju ir 200 000 PLN žalos asmeniui atveju.

Kokius veiksmus reikia atlikti draudimo išmokai gauti?
Atsiradus ligos simptomams reikia nedelsiant kreiptis į draudimo įmonės „TU Europa S. A.“ pagalbos centrą: tel. +48 22 568 98 28.
„TU Europa S. A.“ Pagalbos centras yra vienintelis įgaliotas organizuoti medicinos paslaugų suteikimą. Medicinos paslaugos teikiamos nemokamai tik tuo atveju, jei jas organizuoja „TU Europa S. A.“ Pagalbos centras.
Jei medicinos paslaugos organizuojamos kelionių vadovo ar kelionių organizatoriaus vietinio atstovo arba pačio susirgusio asmens, prašome apmokėti visas išlaidas ir grižus į Lenkiją kreiptis dėl išlaidų atlyginimo Kelionių draudimo sąlygose, taikomose „Rainbow Tours S. A.“ Klientams, numatyta tvarka ir terminais. Medicinos išlaidos atlyginamos pagal dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas.
Svarbu! Draudikas yra tiesiogiai atsakingas už kelionių draudimo išmokos išmokėjimą. „Rainbow Tours S. A.“ ir kitos agentūros netarpininkauja išmokant draudimo išmokas ir neturi įtakos draudiko sprendimui atsisakyti išmokėti draudimo išmoką.

100 PROC. ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS ATSISAKYMO ARBA NUTRAUKIMO IŠLAIDŲ DRAUDIMAS
Sumokėjęs papildomą draudimo įmoką, klientas gali susigrąžinti 100 proc. sumokėtų lėšų, jei atšaukia kelionę dėl svarbios priežasties, tokios kaip: ūmi liga, nelaimingas atsitikimas, artimo žmogaus mirtis, lėtinės ligos padariniai, žala, sukelta turtui dėl atsitiktinių įvykių, darbo netekimas, nėštumo komplikacijos, priešlaikinis gimdymas iki 32 nėštumo savaitės. Atsisakymo priežastis gali būti ir teroristinis išpuolis, įvykęs ne anksčiau kaip 30 dienų iki kelionės pradžios šalyje, kuri yra apdrausto asmens kelionės tikslas Europos teritorijoje, išskyrus Turkiją, jei teroristinis išpuolis įvyko ne didesniu kaip 250 km spinduliu iki apdraustojo kelionės tikslo ir jei „Rainbow Tours“ nepasiūlė jam kitos organizuotos turistinės kelionės į šalį, kurioje nebuvo teroristinių išpuolių. 100 proc. kelionės atsisakymo ar atšaukimo draudimą galima įsigyti sutarties sudarymo metu. Informacija apie galimybę įsigyti šį draudimą sudarius sutartį pateikiama Klientų aptarnavimo skyriuose ir Skambučių centre.